Uwaga! Od stycznia 2016 r. nowa siedziba firmy - 32-650 Bulowice, ul.Krakowska 8
CMC

Nowoczesne
rozwiązania
dla Twojej firmy !Nowoczesne
rozwiązania
dla Twojej firmy !

„Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą.
Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować - już po niej”.

Henry Ford

Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie.
Mark Twain

Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować - już po niej.
Henry Ford

Twój dostawca reklamy

Zapraszamy na www.outdoor24.pl


Paczki do Czech olzalogistic.com

Identyfikacja wizualna

Na tożsamość wizualną firmy składają się przede wszystkim nazwa, logotyp, wypracowany spójny styl, kolorystyka i typografia. Receptą na sukces skutecznej, szybkiej rozpoznawalności marki czy firmy jest konsekwencja w ich stosowaniu! 

Dlatego komfortem i dodatkowym ułatwieniem jest kompleksowe wykorzystanie doświadczeń oraz realizacja usług reklamowo-promocyjnych w jednej agencji.
System identyfikacji wizualnej to zestaw reguł i wzorców, które tworzą koherentną całość. Ich zadaniem jest budowanie pozytywnych relacji z klientami i kontrahentami.


System identyfikacji wizualnej to:
Pracę nad projektem dla Państwa firmy dzielimy na następujące etapy:
- rozpoznanie Państwa potrzeb i oczekiwań oraz analiza branży Państwa Firmy, jej specyfikacji i grupy odbiorców
- opracowanie wstępnego projektu systemu identyfikacji wizualnej.
- wdrożenie zaprojektowanego systemu identyfikacji wizualnej po Państwa weryfikacji i akceptacji
- wydruk i wykonanie przygotowanych uprzednio materiałów.

Integralną i najważniejszą częścią poszczególnych etapów jest nadzór nad wdrażaniem projektu - czyli weryfikacja przebiegu prac zgodnie z Księgą Znaku i Księgą Projektu oraz konsultacje i korekty w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.


Dzięki zastosowaniu sprawdzonych, popartych dowodami ich skuteczności metod, z największą przyjemnością będziemy wspólnie obserwować rozwój Państwa interesów - pozostając w ciągłym kontakcie i służąc pomocą. Zapraszamy.

Przykładowe realizacjePolecamy Praca w Polsce Jooble, a także marokańskie płytki cementowe www.plytkiorientu.pl

Zaufali

nam