Uwaga! Od stycznia 2016 r. nowa siedziba firmy - 32-650 Bulowice, ul.Krakowska 8
CMC

Nowoczesne
rozwiązania
dla Twojej firmy !Nowoczesne
rozwiązania
dla Twojej firmy !

„Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą.
Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować - już po niej”.

Henry Ford

Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie.
Mark Twain

Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować - już po niej.
Henry Ford

Twój dostawca reklamy

Zapraszamy na www.outdoor24.pl


Identyfikacja wizualna

Na tożsamość wizualną firmy składają się przede wszystkim nazwa, logotyp, wypracowany spójny styl, kolorystyka i typografia. Receptą na sukces skutecznej, szybkiej rozpoznawalności marki czy firmy jest konsekwencja w ich stosowaniu! 

Dlatego komfortem i dodatkowym ułatwieniem jest kompleksowe wykorzystanie doświadczeń oraz realizacja usług reklamowo-promocyjnych w jednej agencji.
System identyfikacji wizualnej to zestaw reguł i wzorców, które tworzą koherentną całość. Ich zadaniem jest budowanie pozytywnych relacji z klientami i kontrahentami.


System identyfikacji wizualnej to:
Pracę nad projektem dla Państwa firmy dzielimy na następujące etapy:
- rozpoznanie Państwa potrzeb i oczekiwań oraz analiza branży Państwa Firmy, jej specyfikacji i grupy odbiorców
- opracowanie wstępnego projektu systemu identyfikacji wizualnej.
- wdrożenie zaprojektowanego systemu identyfikacji wizualnej po Państwa weryfikacji i akceptacji
- wydruk i wykonanie przygotowanych uprzednio materiałów.

Integralną i najważniejszą częścią poszczególnych etapów jest nadzór nad wdrażaniem projektu - czyli weryfikacja przebiegu prac zgodnie z Księgą Znaku i Księgą Projektu oraz konsultacje i korekty w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.


Dzięki zastosowaniu sprawdzonych, popartych dowodami ich skuteczności metod, z największą przyjemnością będziemy wspólnie obserwować rozwój Państwa interesów - pozostając w ciągłym kontakcie i służąc pomocą. Zapraszamy.

Przykładowe realizacjePolecamy Praca w Polsce Jooble

Zaufali

nam


Created by weboski.pl